wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Czwartek, 26 kwietnia 2018r., czyli do końca ROKU SZKOLNEGO 2017/18 pozostało 57 dnilinklinklinklink

 09.04.2006

MISJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY


"Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się."

Pragniemy, aby każdy uczeń był dobrze wykształcony, wyniósł ze szkoły użyteczne w życiu umiejętności oraz dojrzałe postawy moralne, aby był uczciwy, rzetelny, tolerancyjny, prawdomówny i wrażliwy na dobro.


Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Ogólnym celem wychowania jest "wszechstronny rozwój osobowości" uczniów, dla których szkolny okres życia to czas podejmowania zasadniczych wyborów moralnych. Wychowanie w szkole należy rozumieć jako rozwijanie wrażliwości na dobro.

Szkoła jest miejscem rozwoju, wychowania, odkrywania i kreowania zainteresowań, twórczych poszukiwań, a nie tylko realizacji obowiązku.

W szkole spotyka się wychowawca i wychowanek (mistrz i uczeń), i wspólnie dążą ku prawdzie, dobru, pięknu, we współodczuwaniu i dążeniu do współrozumienia.

Wychowanie musi obejmować całego człowieka: jego życie fizyczne, zdolności spostrzegania i kojarzenia, aktywność intelektualną, życie uczuciowo -emocjonalne, wreszcie zdolność wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów.


zamknij

zamknij
zamknij
reklama